Příběh vody

Jedinečná termální voda s tisíciletou historií

Za léčivou vodou stojí déšť
Příběh vody začíná zhruba 16 tisíc let před naším letopočtem. Tehdy začal do hlubin země pronikat déšť z Krušných hor. Podzemní voda postupně vstřebávala teplotu, mineralizaci a léčivé vlastnosti. A tak se dnes, po 18 tisících letech působení, z krušnohorského deště stala termální minerální voda s významným léčivým potenciálem, pro který se sem sjíždějí hosté z celého světa.

Léčivý potenciál teplických pramenů objevilo prasátko
Podle legendy, o které píše Václav Hájek z Libočan ve své kronice, měl pasáček, který každý den pásl vepře, ve svém stádě také jedno prase, které kulhalo a vždy zaostávalo za ostatními. Proto se také ze začátku vůbec nedivil tomu, že se občas ztrácelo. Po nějaké době si ale pasáček všiml, že vepř přestal kulhat a je dokonce čipernější než ostatní. Přesto se každý den odděloval od stáda. A tak se pasáček jednou rozhodl ho sledovat a zjistit, kam chodí a co vězí za jeho zázračným uzdravením. Šel za ním až k místu, kde ze země vyvěral horký pramen. Prase se tam spokojeně rochnilo v bahně. Jen co se pasáček vrátil se svým stádem domů, pospíchal za zemanem Kolostůjem, kterému patřil tento kraj, aby mu pověděl o tom, co viděl. Kolostůj na tomto místě založil město, kterému se později začalo říkat Teplice.

Věhlasné lázně s dlouholetou historií
Počátkem 12. století nechala na místě teplických pramenů královna Judita vystavět klášter. Jeho součástí byl i špitál a řeholnice při léčení využívaly právě minerální vody. Od 16. století v Teplicích vznikají první kamenné lázeňské domy a město získává na věhlasu. Sjíždějí se sem hosté z širého okolí, včetně slavných osobností. V teplických lázních pobývá například ruský car Petr Veliký, později slavný hudební skladatel Ludwig van Beethoven nebo rakouská císařovna Sissi.