Lázeňský dům Beethoven je do 1.4.2024 uzavřen. THERMALIUM se otevře už 27.12. 2023. V době prací v Beethovenu poskytujeme léčebné pobyty v Císařských lázních. Dárkové poukazy a vstupenky do THERMALIA jsou k pořízení na e-shopu.

Robotická RHB pro děti. Z 10 lekcí 5 zdarma.

Pro děti s neurologickými potížemi představuje robotická rehabilitace jeden z nejpokročilejších systémů na světě, jak pomoci s vytvořením funkčního pohybového vzorce. V Lázních Teplice v Čechách provádíme robotickou rehabilitaci se zařízením LOKOMAT, se kterým se podařilo našim terapeutům dosáhnout vynikajících výsledků. Děti motivované hrou přirozeně nacvičují chůzi, budují nový stereotyp a dosažené pokroky příznivě ovlivňují psychiku.

Připravili jsme speciální zvýhodněnou nabídku, která dětskou robotickou rehabilitaci dělá dostupnější. Z léčby o 10 terapeutických lekcích je poskytnuto 5 bezplatně.

LOKOMAT
5+5 ZDARMA

Platí pro období 1.3. – 31.05. 2023.
Objednání na info@lazneteplice.cz.

Před zahájením léčby lázeňský lékař posuzuje indikaci (vyšetření je bezplatné),
aby léčba byla účelná a měla potenciál. Poté je naplánován program léčby o 10 terapeutických lekcích,
z nichž 5 bude hrazeno a 5 bude poskytnuto bezplatně. Cena 1 lekce je 3.375 Kč.

Terapie se poskytuje v naší dětské léčebně Nové lázně, Teplice
(U Nových lázní 2, 415 01 Teplice).


Robotická terapie využívá neuroplasticity centrálního nervového systému. Robotické ortézy umožnují dítěti nácvik chůze a pomáhají k vytvoření funkčních pohybových vzorců. Biofeedback, což je zpětná vazba, okamžitě informuje terapeuta o aktivitě dítěte při prováděné lokomoci. Tyto aktivity se zaznamenají v reportu (vedení pohybu, svalová síla, rozsah pohybu, ušlá vzdálenost, rychlost..) a umožní lépe vyhodnocovat terapii. Cílený a opakovaný trénink přispívá k výraznému zlepšení pohybového stereotypu, ale i psychiky a tím i kvality života.

LOKOMAT

:: umožnuje i pasivnímu dítěti nácvik chůze,
:: využívá vysoké neuroplasticity mozku v dětském veku,
:: pomáhá k vytvoření funkčních pohybových vzorců,
:: opakovaný trénink zlepšuje stav pohybového aparátu a znásobuje výsledky tradiční léčby.

Pro koho je LOKOMAT:

Velký potenciál má robotická rehabilitace pro děti s neurologickými onemocněními, např. DMO, stavy po traumatickém či jiném poškození mozku nebo míchy. Podmínkou je výška od 90 cm do 140 cm a určitá mentální schopnost spolupráce s terapeutem a interaktivitou.